Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สรส.จัดกิจกรรมการยกระดับการให้บริการของสำนักแรงงานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ

Post on 06 มีนาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 277

 

 

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดโครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางกลไกการบริหารจัดการโดยเน้นการทำงานเชิงรุก การใช้นวัตกรรม การทำกิจกรรม ๕ ส รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีให้กับหน่วยงาน

นายปราโมทย์  ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Corruption) และกิจกรรม Big Cleaning Day ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการให้บริการของสำนักแรงงานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่จัดทำขึ้นจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการปฏิรูป และการพัฒนาระบบราชการไทยมาอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายสำคัญในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย  4.0” ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในบริการของรัฐ และกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

470594
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1439
1252
2691
460698
20072
29203
470594

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-19 22:59