Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2563

Post on 26 พฤษภาคม 2563
by Strategy Group
ฮิต: 122

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรม ประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรม รวมทั้งสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด และในโอกาสเดียวกันได้มีการมอบรางวัลจูงใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมสู่หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น จำนวน 15 หน่วยงาน และระดับดี จำนวน 7 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง

479250
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
542
899
2595
467903
28728
29203
479250

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-27 10:32