Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

Post on 15 มิถุนายน 2563
by Strategy Group
ฮิต: 156

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี2563 และคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 – 2563 ประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง จำนวน 25 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 6 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาประเมินผลคะแนนเพื่อตัดสินสถานประกอบกิจการที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้รับรางวัลเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ทำงานด้วยจิตอาสาและเสียสละ ทั้งกำลังกายและเวลาจนทำให้ภารกิจด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานฯ

470595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1440
1252
2692
460698
20073
29203
470595

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-19 23:01