Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

Post on 15 กรกฎาคม 2563
by Strategy Group
ฮิต: 70

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี และพิจารณาการบริหารงบประมาณตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณด้านอื่น ๆ ของกรม โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

476121
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
749
1154
8218
460698
25599
29203
476121

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-24 14:00