Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร. เตือนทำงานในที่อับอากาศอาจเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

Post on 15 กันยายน 2563
by Strategy Group
ฮิต: 409

             

           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกจ้างที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ กสร.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สาเหตุใหญ่มาจากการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจน เช่น กำหนดให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีการประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศ กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน กำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศต้องได้รับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น กสร.จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง ลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของลูกจ้างและนายจ้าง สำหรับความผิดของนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุจากการทำงานในที่อับอากาศนั้น สามารถป้องกันได้หากทุกฝ่ายตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

479022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
314
899
2367
467903
28500
29203
479022

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-27 07:30