Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

Post on 22 ตุลาคม 2563
by Strategy Group
ฮิต: 39

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการปรับปรุงขั้นตอน แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และการปรับปรุงข้อกำหนด คะแนน การตัดสินเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

507150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
806
5214
496435
3649
21160
507150

Your IP: 192.168.2.69
2020-12-05 01:33