Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

Post on 26 เมษายน 2562
by Strategy Group
ฮิต: 566

 จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานการกระทำอันไม่เป็นธรรม...อ่านต่อ

 โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561...อ่านต่อ

 โครงการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ประจำปี 2561...อ่านต่อ

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์...อ่านต่อ

 โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน...อ่านต่อ

 จับอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการขับเคลื่อนองค์กรลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ...อ่านต่อ

 เตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562...อ่านต่อ

 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...อ่านต่อ

 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์...อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

763356
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
419
518
419
757185
15353
25454
763356

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-19 12:12