Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร.จัดประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2564

Post on 21 พฤษภาคม 2564
by Strategy Group
ฮิต: 126

       วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี ผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยผ่านระบบ Video Conference โดยมีข้อสั่งการให้ปรับแผนการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้และให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กสร.

766507
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
650
847
3570
757185
18504
25454
766507

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:10