Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และประกาศ

Post on 28 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 3256

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

  หนังสือรวมกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 

  การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 • หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 0509/ว 004706 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 การปรับค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 •  นังสือสำนักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 การจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 • มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก

 การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 • หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

 • คำชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 • การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

 • การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 • หลักการและแนวทางการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจฯ ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 • แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจและสวัสดิการต่างๆของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ประกาศ ครรส. มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2)  ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก   

มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)  ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

ประกาศ ครรส. มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ  ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

ประกาศ ครรส. การจ่ายเงินทดแทน  ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

ประกาศ ครรส. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงาน  ดาวน์โหลดไฟล์    คลิก

 

766490
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
633
847
3553
757185
18487
25454
766490

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 17:56