Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

เครื่องมือวัดภาวะสันติสุขในสถานประกอบกิจการ

Post on 15 ธันวาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 3018

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ตรวจสุขภาพด้านแรงงานสัมพันธ์ ผ่านเครื่องมือวัดภาวะสันติสุขในสถานประกอบกิจการ ลดข้อขัดแย้งในองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตลูกจ้างและเสริมความเข้มแข็งในการประกอบการให้กับนายจ้าง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำแบบประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน(Labour relation partnership Checklist : LC) เพื่อเป็นเครื่องมือวัดภาวะสันติสุขในสถานประกอบกิจการโดยแบบประเมินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งหากสถานประกอบการตรวจสอบแล้วพบว่าขาดการดำเนินการในเรื่องใด หรือการดำเนินการยังมีข้อบกพร่อง เช่น ขาดการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่มีกระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ ก็สามารถแก้ไข ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดและการป้องกันข้อขัดแย้งในองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การที่สถานประกอบกิจการนำแบบประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนหรือ LC ไปใช้นอกจากจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ผลการประเมินจากสถานประกอบกิจการต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่ http://relation.labour.go.th/new สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2643 4471, 0 2643 4477 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

แบบบันทึกรายงานการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก


แผ่นพับแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก 


ตัวอย่าง การดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก


 

766542
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
685
847
3605
757185
18539
25454
766542

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:44