Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สังคมแห่งความไว้วางใจ

Post on 05 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 773

 

สังคมแห่งความไว้วางใจ 

 โดย ว่าที่พันตรี ยุทธการ  โกษากุล

สำนักแรงงานสัมพันธ์

----------------------------------------

 

ในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม  ความจริงใจเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาและปรารถนาจะรักษาไว้ให้ยั่งยืน  และความจริงใจหรือความสุจริตใจนั้นยังเป็นเครื่องนำทางให้สังคมเดินไปสู่ ?สังคมแห่งความไว้วางใจและอยู่ร่วมกันด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์

เมื่อกล่าวถึงคำว่า  ?สุจริตใจฟังดูอาจเป็นนามธรรม  แต่มีความหมายและคุณค่ายิ่งนัก

สำหรับความหมายนั้นต้องพิสูจน์ความสุจริตใจกันหลายขั้นตอนว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่  โดยเริ่มตั้งแต่การคิด  การพูด  และการทำ  ดังนี้

1.  คิดอย่างเปิดกว้าง  คือ  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่คิดแบบแคบๆ เข้าข้างตัวเอง

2.  พูดอย่างเปิดอก  คือ  การพูดจากใจจริง  ไม่มีสิ่งใดปิดบัง

3.  ทำอย่างเปิดเผย  คือ  การทำด้วยความโปร่งใส  ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้น

ส่วนคุณค่าของความสุจริตใจนั้น  เมื่อคิดได้  พูดได้  และทำได้เช่นนั้นแล้ว  ย่อมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาเช่นนี้  คือ

1.  ความไว้เนื้อเชื่อใจ  ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน  ทำให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน

2.  ความเห็นอกเห็นใจกัน  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ทำให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจกันและให้อภัยกัน

3.  ความเกรงอกเกรงใจกัน  ไม่กล้าที่จะพลีพลามกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องได้รับความเดือดร้อนทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

4.  ความอบอุ่นใจ  ที่ได้ทำงานร่วมกับคนที่รู้ใจกัน  ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทสนมกลมเกลียว

ในขณะเดียวกัน  สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่พึงปรารถนาก็จะไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  นั่นคือ

1.  ความหวาดระแวงใจกัน

2.  ความกินแหนงแคลงใจกัน

3.  การหักหาญน้ำใจกัน

4.  การฝืนทนอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของ ?นายจ้างลูกจ้างเป็นสังคมหนึ่งในสถานประกอบกิจการที่พึงอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียวเหนียวแน่น  เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายภายใต้การแบ่งปันอย่างเป็นธรรม  ด้วยการคิดอย่างเปิดกว้าง  พูดอย่างเปิดอก  และทำอย่างเปิดเผย  อันเป็นแบบอย่างของ ?ความสุจริตใจ? นั่นเอง

766493
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
636
847
3556
757185
18490
25454
766493

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 17:58