Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

อธิบดีกสร.ให้สัมภาษณ์ทีมงานวิจัยจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Post on 11 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 97

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์ทีมงานวิจัยจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง พลวัตความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของไทยและการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การทำงานของคนรุ่นใหม่ ณ ห้องรับรองสำนักอธิบดี ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน