Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

กสร.ประชุมคณะทำงานดำเนินการประกวดมาสคอต (Mascot)

Post on 19 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 22

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประกวดมาสคอต (Mascot) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของการประชุมได้แก่การพิจารณาเห็นชอบรูปแบบและชื่อมาสคอดต(Mascot)ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดวันมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน