แบบแสดงข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 - ปัจจุบัน

Post on 20 สิงหาคม 2561
by Relation
ฮิต: 108

หนังสือ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

แบบแสดงข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงาน ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

 

...........................................................................

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2245 9209