การรับสมัครกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Post on 04 กันยายน 2561
by Relation
ฮิต: 138

หนังสือถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก


แบบเสนอชื่อผู้สมัคร แบบ กรพ.1 ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก