ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2561

Post on 03 ตุลาคม 2561
by Relation
ฮิต: 90

สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา เป็นประธานการประชุม และนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป เป็นกรรมการ และเลขานุการ พิจารณาคำร้องเรื่อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จำนวน 4 กรณี