การเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Post on 05 พฤศจิกายน 2561
by Relation
ฮิต: 76

 

ขอให้เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 พฤศจิกายน 2561 ในวัน และเวลาราชการ

หนังสือเรียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

แบบเสนอชื่อผู้สมัครฯ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

.........................................................................

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

โทรศัพท์ 0 2 246 2962  โทรสาร 0 2246 3825