กสร. ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2561

Post on 07 พฤศจิกายน 2561
by Relation
ฮิต: 69

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระการประชุมประกอบด้วยการรับทราบอุทธรณ์คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องการพิจารณาโครงสร้างค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน