กสร.ให้ผู้แทนจากสภาญี่ปุ่นของสหภาพของคนงานเหล็ก (Japan Council of Metalworker's Unions : JCM) เข้าพบ

Post on 07 พฤศจิกายน 2561
by Relation
ฮิต: 37

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้แทนจากสภาญี่ปุ่นของสหภาพของคนงานเหล็ก (Japan Council of Metalworker's Unions : JCM) เข้าพบ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย โดยมี นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน