กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post on 07 พฤศจิกายน 2561
by Relation
ฮิต: 44

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยายเรื่องบทบาทพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีผู้บริหารและพนักงานประนอมข้อพิพาทจากสำนักแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรวม 30 คน ร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สำคัญในการระงับข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้สามารถยุติลงได้ด้วยดี ราบรื่น มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้นายจ้างลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุขและลดความขัดแย้งในสังคมแรงงาน