LABOUR RELATIONS BUREU

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านแรงงานของนักลงทุนเพื่อรักษาฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติที่เป็นคู่ค้าของไทย

Post on 07 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 588

 รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านแรงงานของนักลงทุนเพื่อรักษาฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติที่เป็นคู่ค้าของไทย ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก