ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

Post on 04 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1694

 

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก