รองอธิบดี กสร.หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1574

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับ นายซาติช กุนตะมุกคะลา ผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือด้วยณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน