การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1219

 

รายงานเหตุการณ์และสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก