พิธีเปิดและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1632

 

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.40 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานการผลิต ณ บริษัท เอดับเบิ้ลยูฯในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัทดังกล่าวประกอบการผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติ โดยมีลูกค้าหลักคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มีเนื้อที่ 133 ไร่ ปัจจุบันมีลูกจ้าง ทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น จำนวน 420 คน บริษัทมีปรัชญาหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ ยึดมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์กร เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงานในองค์กร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการจ้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับฝีมือแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป