แรงงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคง ความก้าวหน้า ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

Post on 12 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 311