รองอธิบดี กสร. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post on 25 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1221

 

 

 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ สสค.ลำพูน ,นครราชสีมา ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา กิจกรรมใหม่ทดแทนกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 และการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................