รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 2/2561

Post on 02 กรกฎาคม 2561
by Relation
ฮิต: 5

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่2/2561 เพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานเตรียมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี2561 ของคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ ห้องมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน