อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ

Post on 04 กรกฎาคม 2561
by Relation
ฮิต: 8

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อทราบขั้นตอนการนำเสนอ แนวทางการชี้แจง รายละเอียดงบประมาณและประเด็นที่จะถูกซักถามพร้อมทั้งพิจารณาการนำเสนอข้อมูลภาพรวม ผังที่นั่งผู้เข้าร่วมชี้แจงและการเตรียมตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ  ห้องประชุมตรีเทพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน