รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2561

Post on 01 มิถุนายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 28

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์   คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 2. เพื่อทราบ รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง ขอความเห็นชอบปรับปรุงค่าเช่าบ้าน/สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ 3. พิจารณา ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน