ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561

Post on 13 มิถุนายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 1230

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอแจ้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ ๑,, ๑๐ และ ๑๕ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ และจะจัดส่งเกียรติบัตรให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการ        ที่รับรองตนเองปีที่ ๒ -๔ , ปีที่ ๖ – ๙ , ปีที่ ๑๑ – ๑๔ และรางวัลระดับจังหวัดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ๐๒ – ๒๔๖๒๑๑๘ ,๐๒ – ๖๔๓๔๔๗๑ (สามารถอุทธรณ์ประกาศผลรางวัลฯ ได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันออกประกาศนี้)

  ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561  คลิก