อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ

Post on 18 มิถุนายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 26

 

วันที่  15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกสร. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ การจัดมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน