อธิบดี กสร.เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 19 มิถุนายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 19

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 53 คน โดยมีผู้บริหารกรมร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในโอกาสนี้อธิบดีกสร. ได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่โดยให้นำหลักการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน