อธิบดี กสร. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะ

Post on 28 มิถุนายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 8

 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย Mr. Valter Sanches เลขาธิการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลก (IGU) นายยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะ  เพื่อนำ Mr. Valter มาแนะนำตัวในโอกาสมาเยือนประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นที่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลก หรือ IGU เคยมีหนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรณีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการเจรจาต่อรอง รวมไปถึงหารือแนวทางการดำเนินการในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของนักศึกษาฝึกงานในระบบทวิภาคี โดยมี นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน