Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

Post on 30 มิถุนายน 2564
by Strategy Group
in hotnews
ฮิต: 842

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1,306 แห่งเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้มีขวัญและกำลังใจในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยรูปแบบทวิภาคีและจูงใจให้พัฒนารูปแบบการแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน

สำหรับสถานประกอบกิจการที่อยู่ในส่วนภูมิภาค กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะจัดส่งโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัลฯ แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดต่อไป  

ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 .........................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2246 2118 ,0 2643 4471

721352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
132
661
4068
711704
23264
23903
721352

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-30 04:28