สถานการณ์ข่าวประจำวัน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 29
2 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 20
3 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 11
4 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 13
5 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 5
6 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 14
7 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 21
8 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 13
9 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 19
10 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 11
11 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 23
12 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560 18
13 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560 65
14 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 422

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th