การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3642
2 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 3661
3 การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี 10784
4 การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 24510
5 คณะกรรมการลูกจ้าง 12910

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th