รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2560

Post on 08 พฤศจิกายน 2560
by Relation
ฮิต: 207

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30  น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2560  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนกองนิติการ คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และ 2. พิจารณา ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กับนายจ้างรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน