องค์การแรงงาน ณ ตุลาคม 2560

Post on 10 พฤศจิกายน 2560
by Relation
ฮิต: 97

 

จำนวนสหภาพแรงงาน จำแนกตามประเภทของการจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)

 

 

จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ ตุลาคม 2560 แยกรายจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)

 

 

รายชื่อและที่ตั้งองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (EXCEL)