ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt........................................................................

เนื้อหาข่าว คลิกที่นี่


ข่าว - ภาพ โดยกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th