แรงงาน เผยยาชุดระบาดเขตบางบอน อาจมีสารเสพติดผสม ประสานเครือข่ายป้องกันยาเสพติดทั่วประเทศเฝ้าระวัง

กระทรวงแรงงาน เผยมีการแพร่ระบาดของยาชุดในเขตบางบอน พบผู้ใช้มีปัสสาวะเป็นสีม่วงห่วงส่งผลกระทบต่อประเทศโดยรวม พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการและชุมชนใกล้เคียง

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ามีการแพร่ระบาดของยาชุดที่ตรวจพบว่าผู้ใช้ยาดังกล่าวมีปัสสาวะเป็นสีม่วง ในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยสรรพคุณอ้างว่าเป็นยาแก้ไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน คลายอาการปวยเมื่อย ซึ่งลูกจ้างหลายคนมีการใช้ยาในขณะทำงาน เนื่องจากทำให้มีกำลังในการทำงานมากขึ้น แต่เมื่อยาหมดฤทธิ์ ลูกจ้างบางคนจะเกิดอาการชักเกร็ง หมดสติและล้มลงในขณะปฎิบัติงาน จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ หากการแพร่ระบาดของยาดังกล่าวขยายไปในสถานประกอบกิจการพื้นที่อื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของแรงงาน ความเข้มแข็งทางสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เข้าไปดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง โดยด่วน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ( กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นได้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( สำนักงาน ป.ป.ส. ) ส่งตัวอย่างยาตรวจพิสูจน์ว่ามีส่วนผสมของยาเสพติดหรือไม่ และได้แจ้งข่าวให้เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 86 เครือข่าย สถานประกอบกิจการเครือข่ายจำนวน 3,483 แห่งได้ช่วยกันเฝ้าระวัง มิให้ยาชนิดดังกล่าวแพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบกิจการและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง พร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้แรงงานให้ทำงานโดยไม่พึ่งยาหรือสารเสพติด ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามกลไกประชารัฐ การดำเนินงานดังกล่าว กสร.มุ่งหวังให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญมั่นคงต่อไป


สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th