เรียกสอบนายจ้าง เหตุลูกจ้างตกคานเหล็กเสียชีวิต

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรียกนายจ้างสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ตกจากคานเหล็กสูง ๑๐ เมตร เสียชีวิต ย้ำหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดำเนินคดีถึงที่สุด

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุลูกจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พลัดตกจากคานเหล็กสูง ๑๐ เมตร จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตว่าจากการสอบข้อเท็จจริงของพนักงานตรวจความปลอดภัยในเบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุลูกจ้างกำลังปฏิบัติงานตามปกติแต่ได้เกิดพลัดตกลงมาจากคานเหล็กขณะกำลังรื้อโครงเหล็กทำให้ร่างกายกระแทกพื้นเสียชีวิต ซึ่งพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ออกหนังสือเชิญนายจ้างให้มาพบเพื่อสอบข้อเท็จจริงในวันที่ ๑๔ มีนาคมนี้ หากตรวจสอบพบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยอัตราโทษสูงสุดของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานคือมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๔ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากทั้งต่อผู้ประสบเหตุ ครอบครัว นายจ้างเองก็มีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการประสบอันตรายจากการทำงานเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพราะหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้กับ สถานประกอบกิจการใด กสร.จะดำเนินคดีตามอัตราโทษสูงสุดหากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th