ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายนายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจรวจการกสร.เป็นประธานและเปิดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โครงการเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงสันติ ครั้งที่ 5 โดยมีผู้บริหารกสร.นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผอ.สรส. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันต์ ผอ.สคร.สค.สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง เลขานุการกรมและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกับผู้บริหารด้านแรงงานของบจก.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย และผู้แทนสหภาพแรงงานโดยมีการสื่อสารข้อมูลด้านแรงงานที่ดีต่อกันและความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านแรงงานร่วมกัน ณ ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ โตโยต้า บางนา กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th