รองอธิบดี กสร.หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ ๒๒๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับ นายซาติช กุนตะมุกคะลา ผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ ๒๒๒ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือด้วยณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

....................................

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th