ความมั่นคงในการทำงาน ยุค 4.0-ความท้าทายและทางออก

วันนี้ (19 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผอ.สรส. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความมั่นคงในการทำงาน ยุค 4.0-ความท้าทายและทางออก” จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) และมูลนิธิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค การสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อภาคแรงงาน และการรับมือโดยมีผู้ร่วมฟังการสัมมนาทั้งนักวิชาการ ผู้นำแรงงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จนท.รัฐ และสื่อมวลชน ประมาณ50คน


............................................................


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th