รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอแจ้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่องรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลThailand Labour Management Excellence Award 2017ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ 1, 5, 10 และ15เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ทั้งนี้จะจัดส่งเกียรติบัตรให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่รับรองตนเองปีที่ 2 – 4 , ปีที่ 6 – 9 , ปีที่ 11 – 14 และรางวัลระดับจังหวัดต่อไป

  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
02–2462118 , 02–6434471

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th