อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี( Informal Meet )

alt

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ( Informal Meeting ) และโครงการ เครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อแรงงานสัมพันธ์เชิงสันติครั้งที่ ๖ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และนายภูภาร สะมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทยและประธานสหพันธ์แรงงานโตโยต้า เข้าร่วมประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนายจ้าง ลูกจ้าง พร้อมร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยถือหลักการอยู่ร่วมกันแบบหุ้นส่วน (Partnership) และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านแรงงาน ซึ่ง กสร.จะได้นำผลการปรึกษาหารือไปขยายผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมภารกิจเชิงรุกด้านแรงงานสัมพันธ์และจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.....................................................


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th