สถานการณ์ข่าวประจำวัน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 65
2 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 42
3 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 39
4 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 29
5 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 10
6 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 22
7 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 25
8 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 15
9 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 23
10 สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 17

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th