ข้อเรียกร้อง

 

ข้อเรียกร้อง  หมายความว่า ข้อเสนอเป็นหนังสือของนายจ้าง  หรือลูกจ้าง  หรือสมาคมนายจ้าง  หรือสหภาพแรงงาน แจ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการในมาตรา 13  หรือ มาตรา 15

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อเรียกร้องปี 2558 254
2 ข้อเรียกร้องปี 2557 753
3 ข้อเรียกร้องปี 2556 846
4 ข้อเรียกร้องปี 2555 981
5 ข้อเรียกร้องปี 2554 1420
6 ข้อเรียกร้องปี 2553 2674
7 ข้อเรียกร้องปี 2552 1353
8 ข้อเรียกร้องปี 2551 1032
9 ข้อเรียกร้องปี 2550 966
10 ข้อเรียกร้องปี 2549 1004
11 ข้อเรียกร้องปี 2548 904
12 ข้อเรียกร้องปี 2547 874
13 ข้อเรียกร้องปี 2546 893
14 ข้อเรียกร้องปี 2545 1248

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th