ข้อเรียกร้อง

 

ข้อเรียกร้อง  หมายความว่า ข้อเสนอเป็นหนังสือของนายจ้าง  หรือลูกจ้าง  หรือสมาคมนายจ้าง  หรือสหภาพแรงงาน แจ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการในมาตรา 13  หรือ มาตรา 15

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อเรียกร้องปี 2559 79
2 ข้อเรียกร้องปี 2558 271
3 ข้อเรียกร้องปี 2557 768
4 ข้อเรียกร้องปี 2556 863
5 ข้อเรียกร้องปี 2555 995
6 ข้อเรียกร้องปี 2554 1428
7 ข้อเรียกร้องปี 2553 2681
8 ข้อเรียกร้องปี 2552 1363
9 ข้อเรียกร้องปี 2551 1049
10 ข้อเรียกร้องปี 2550 978
11 ข้อเรียกร้องปี 2549 1015
12 ข้อเรียกร้องปี 2548 917
13 ข้อเรียกร้องปี 2547 889
14 ข้อเรียกร้องปี 2546 907
15 ข้อเรียกร้องปี 2545 1258

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th