ข้อเรียกร้อง

 

ข้อเรียกร้อง  หมายความว่า ข้อเสนอเป็นหนังสือของนายจ้าง  หรือลูกจ้าง  หรือสมาคมนายจ้าง  หรือสหภาพแรงงาน แจ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการในมาตรา 13  หรือ มาตรา 15

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อเรียกร้องปี 2558 157
2 ข้อเรียกร้องปี 2557 693
3 ข้อเรียกร้องปี 2556 798
4 ข้อเรียกร้องปี 2555 930
5 ข้อเรียกร้องปี 2554 1371
6 ข้อเรียกร้องปี 2553 2629
7 ข้อเรียกร้องปี 2552 1287
8 ข้อเรียกร้องปี 2551 981
9 ข้อเรียกร้องปี 2550 915
10 ข้อเรียกร้องปี 2549 959
11 ข้อเรียกร้องปี 2548 860
12 ข้อเรียกร้องปี 2547 826
13 ข้อเรียกร้องปี 2546 852
14 ข้อเรียกร้องปี 2545 1191

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th