การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี 10888
2 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3756
3 คณะกรรมการลูกจ้าง 13050
4 การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 24647
5 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 3762

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th